ปัญหาตัวเล่น
1.กดเข้าเล่นไม่ขึ้นอะไรเลย
วิธีแก้ ในโฟนเดอร์เกมส์ >แก้ไขเข้าเกมไม่ได้ > ติดตั้ง dotNetFx40_Full_setup.exe แล้วลองกดเข้าเกมส์ ถ้าไม่ขึ้นอีก
ติดตั้ง
Microsoft Visual Redistributable Full Package 2010-2012 x86-x64.exe ถ้าไม่ขึ้นอีกติดตั้ง vcredist_x64 หรือ x86 แล้วแต่วินโดของคุณ
ถ้าทั้งหมดแล้วยังไม่ขึ้น ให้แจ้งจีเอ็มที่แชทหรือเพจเกมส์
2.กดเข้าเล่นแล้ว ขึ้นว่า msvcp100.dll ไม่มี
วิธีแก้ ให้เข้าไปใน โฟนเดอร์เกมส์ > แก้ไขเข้าเกมไม่ได้ > ก็อบบี้ไฟล์ชื่อ msvcp100.dll และ msvcr100.dll ไว้ใน C:\Windows แล้วกดเข้าเกมส์

3.กดแล้วไฟล์ขึ้นเออเลอ
วิธีแก้ ให้เข้าไปในโฟนเดอร์เกมส์ > แก้ไขเข้าเกมไม่ได้ >FIX-DISABLE-DEP> ทำตามรูปคับ